skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

De liefdeswet, fundament voor lifemaps en blog

Het blog en de lifemaps gaan over thema’s die mij na aan het hart liggen en waarvan ik geloof dat ik er uit eigen ervaring iets over te zeggen heb. Daarom heet het Ellens levensreis. Ik voel het  verlangen om te delen wat voor mij ‘goed gewerkt’ heeft. Dat is vanzelfsprekend subjectief, maar ik hoop er toch mee te inspireren.

Rode draad

Het zal duidelijk zijn dat er een rode draad overal doorheen loopt: die van positiviteit. In andere woorden gesteld: ik geloof in de keus voor liefde en licht in al haar vormen boven die voor haat, angst en andere schaduwkant emoties, gedachten en daden. De liefdeswet is zo benoemd door Neale Donald Walsch. In zijn ongewone gesprekken met God beschrijft hij hoe alles wat er is Liefde is, en dat haat en angst gebieden aangeven waar meer liefde nodig is. Natuurlijk hebben zon en schaduw allebei een plek in ons leven van alledag, maar het helpt mij altijd om de schaduw achter mij en de zon voor me te zetten en mij te oriënteren op de zon.

Ervaringskennis delen

Ervaringskennis delen is ook een manier om mij verder te ontwikkelen. Ik heb altijd al dagboeken bijgehouden; ik schrijf gewoon graag. Vroeger vooral om in moeilijkheden van mij af te schrijven en zo tot rust te komen. De laatste jaren vooral omdat ik achteraf wil toetsen in hoeverre ik toen met beide benen op de grond stond en omdat ik wil nagaan welke lijnen en ontwikkelingen ik hierin terugvind.

Ziel in de lifemaps

Door publiekelijk te reflecteren over wat ik doe en ervaar geef ik ziel en context aan de lifemaps. Natuurlijk is mijn visie in de lifemaps te herkennen, bijvoorbeeld wanneer ik in de lifemaps spreek over bewustzijn, de liefdeswet. Maar ik heb vooral bronnen gebruikt die al vrij breed geaccepteerd zijn en geen al te sterke pro of contra emoties oproepen. In de lifemaps gaat het immers over jou – in gesprek met jezelf – daarbij past het niet dat er felgekleurde uitspraken en drama van buitenaf worden ingebracht. Ik zie er ook geen enkel voordeel in om mensen te overtuigen in wat dan ook. Ik vind het juist essentieel dat ieder de eigen waarheid kan leven.

Mijn visie

Ik ben altijd al een idealist geweest, hoewel dat tijdens mijn werk in de business misschien niet voor iedereen even duidelijk was. Mijn visie: de kosmos leeft, alles is trilling: materie, geluid, licht,… En de primaire trilling van alle leven is liefde. Ja, hier geloof ik dus echt in. Een mens is een creatief wezen met vrije wil. Wij mensen – in onze volledige diversiteit – vormen de menselijke soort. Wanneer wij samen leren werken in acceptatie, met compassie, toewijding en vertrouwen, kunnen wij bergen verzetten en wonderen verrichten. Het is mijn intentie om aan de Master Code of Love invulling te geven: take care of self, others, place and planet.

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close