skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

De visie onder de lifemaps

De grote lijn door alle lifemaps wordt gevormd door de vier sleutelthema’s: helemaal jezelf zijn, je levensmissie volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. Deze thema’s hangen samen en zijn naar voren gekomen uit de visie én de ervaring die onder de lifemaps ligt.

Helemaal jezelf zijn

Er is niets gewoon aan ‘gewoon jezelf zijn’. Elk mens is een uniek en complex wezen. Met biologische gegevenheden. Met erfelijke eigenschappen, zich uitend in bijvoorbeeld bloedgroep, lichaamsbouw en karakterstructuur. Met een eigen wil, waarden en dromen. Met levenservaringen, die in lichaam, geest en gevoel hun indruk achterlaten. Naarmate je langer leeft komt er meer bij, met elke nieuwe ervaring, relatie, creatie, of wanneer nog ongebruikte talenten tot expressie komen.

Scheppend leven

Elk mens schept vanuit wie hij of zij is. Alles wat er op dat moment in hem of haar gaande is, heeft invloed op de invulling van het volgende moment. Het is belangrijk om je innerlijke huis opgeruimd en schoon te houden. Door narigheid uit het verleden te verwerken en los te laten, slapende problemen aan te pakken of aandacht te geven aan onvervulde behoeften. Dat komt het geluk ten goede.

Elk mens leeft ook in de wereld van dualiteit: vrouwelijk-mannelijk, zwart-wit, goed-slecht, ziek-gezond, …. Er zijn altijd uitersten waartussen we onze volgende keuze dienen te plaatsen. Mensen zijn vaak geneigd zichzelf met standaards, verwachtingen en prestaties van anderen te vergelijken. Daarmee zoeken we voorbeelden buiten onszelf. Kiezen is een kunst; het is de kunst om in jouw keuzes dicht bij jezelf te blijven. Elke keuze is een creatieve daad.

Je levensmissie volgen

Of je nu wil of niet, of je je ervan bewust bent of niet, je vult van dag tot dag jouw levensmissie in. Niemand zegt, dat je jezelf daarvoor per se goed moet kennen of continu moet nadenken over je volgende stap. Met wat goede wil, hart & verstand en positiviteit brengt dat jou wat je in het leven belangrijk vindt. Maar heb je grote dromen of uitdagende doelen, dan is het essentieel om jezelf en wat jou drijft te kennen. Jouw kernwaarden en innerlijke overtuigingen werken namelijk krachtig in op jouw scheppen. Wanneer je deze kent, kun je gerichter creëren. Voor wie tot de bodem wil graven is er de vervulling van het ontdekken van de ziel in je leven door het vinden van je Levensdoel. Met een hoofdletter, omdat dit zo raakt, dat het ontroert en een bevestiging en geluksgevoel geeft, dat niet voorbij gaat.

Bewust ondernemen

Mensen zijn ondernemende wezens. Altijd op zoek naar iets nieuws, iets speciaals. Naar de innerlijke belevingen die mooie spullen, mensen, culturen, landschappen… brengen. Altijd in ontwikkeling, want we leren steeds bij. Onze cellen worden steeds weer vernieuwd, maar we worden ook elke dag een stukje ouder. Het leven zelf is beweging en verandering. Elk van ons zwemt een tijdje mee in de grote stroom.

Inmiddels hebben we collectief in de gaten, dat er een aantal dingen behoorlijk op de schop moet om het leven op aarde gezond en vitaal te houden. En wie betreft dat anders dan onszelf? Dat betekent dat we ons bewust zijn van de impact van onze keuzes en gedrag op onze omgeving. Dat we zelf weer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van onze lokale en wijdere leefomgeving. Vaak ook, dat we onszelf uit onze comfortzone halen en onze angst en onzekerheid ontstijgen om de nodige vernieuwing toe te kunnen laten – in onszelf en in de realiteit. Er is gelukkig veel ruimte voor verbetering in ons ondernemerschap, zoals het denken in termen van waarde(n) in plaats van geld, van andere business modellen van delen, co-creatie en hergebruik. Maar ook veel dichter bij: in het besef, dat geven en ontvangen direct samenhangen en in het bewustzijn, dat wij allemaal verbonden zijn in eenheid.

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close