skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Diep verlangen naar zelfexpressie

Aangrijpingspunten voor zelfontwikkeling

Zelfontwikkeling staat in de top 3 van motieven om iets anders te gaan doen of een nieuwe baan te vinden. De figuur hieronder legt uit hoe ik zelfontwikkeling zie: het natuurlijke proces van ontplooiing van het leven zelf, waarbij de levenskracht zich uitwerkt in alles wat een mens denkt, voelt, doet, wil en meemaakt, waarmee je als mens jezelf tot uitdrukking brengt.

Ik voel het als  een groot verlangen, allereerst naar zelfontwikkeling zonder meer: het pure plezier om te ontdekken, te begrijpen en te leren, van elkaar en van wat zich voordoet. Om de vreugde, die het geeft om dit te ervaren. Als vanzelf ontwikkel je hierdoor de kunst van zelfreflectie. Je maakt het je eigen om regelmatig in de spiegel te kijken. In het begin zijn het meestal anderen, die jou een spiegel voorhouden. Later leer je ook van je eigen ervaring. Ik voel in dit verlangen tegelijk een sterke drang om te vernieuwen, verbeteren en wat niet meer werkt achter te laten. Mijn gedrevenheid om te creëren is een kracht die vaak groter lijkt dan mijzelf. Jezelf tot expressie brengen – in wat dan ook, hoe dan ook, waarom ook maar, bijvoorbeeld als kunstenaar, musicus, yogaleraar, of zoals ik: als ontwikkelaar en ontvouwer. Die drang combineert zich met wilskracht en doelgerichtheid, om zo bij te dragen aan kleine en grote doelen, persoonlijk en maatschappelijk. Waarbij de vreugde komt uit het creëren op zich én uit het verwezenlijken ervan.

Er zijn nog meer diep-aangrijpende menselijke drijfveren voor zelfontwikkeling. Ga eens met behulp van de figuur hieronder na waarop jouw unieke groeikracht aangrijpt. Lees hierbij van onder naar boven. Onderaan vind je de levenscondities, die noodzakelijk zijn om te overleven. Meer naar boven vind je de verlangens, zoals het verlangen naar persoonlijke groei.

De onderste lagen zijn randvoorwaarden voor de lagen erboven. Zo is je veilig voelen belangrijk bij het aangaan van sociale contacten, die tot respect en waardering kunnen leiden. Zelfontwikkeling kan overal op aanhaken en zo een groeikracht worden, bijvoorbeeld op de onderste laag in de figuur voor iemand wiens levenswerk ligt op het gebied van gezonde voeding. Werken met wat jou ten diepste drijft voedt de motor van jouw zelfontwikkeling.

Zelfreflectie wordt systematisch zelfonderzoek

Mijn terugkerende zelfreflectie heeft zich ontwikkeld tot een systematische benadering. Zelfonderzoek is natuurlijk gedrag voor me geworden. Nu is het mijn missie om wat ik in mijn leven aan ervaringskennis heb opgedaan vast te leggen en over te dragen aan anderen, zodat die als het ware beleefbaar is. Lifemaps is het instrument geworden. Je brengt hiermee je leven(swerk) in beeld, werkend met stickers (wat) op een poster, in een eenvoudig proces van kiezen en stappen nemen (hoe). Je hoeft er nauwelijks bij na te denken, je doet het op gevoel. Ik geef het de naam: intuïtief zelfonderzoek. Al die jaren van enthousiaste zelfontwikkeling en zelfexpressie hebben kennelijk met zich meegebracht, dat het, nu ik 60 plusser ben, vanzelf spreekt dat ik van zelfonderzoek mijn werk maak. Ik ben me al bewust, dat alles begint met zelfonderzoek, maar voor mij heeft het leven ook geleid tot zelfonderzoek als een missie.

Ik ken Petra Jungblut al jaren en zie in haar leven hoe ze werkt aan haar meesterschap in zelfonderzoek, zonder dit woord ooit in de mond te nemen – omdat ze ervoor kiest radicaal haar eigen pad te creëren. Ik heb veel van haar geleerd, daar lees je verderop over. Voordat ik dit ga vertellen, wil er hier iets aan toevoegen: dat je, wanneer je zoals Petra steeds aan zelfonderzoek doet om helemaal vanuit jezelf te leven, je niet alleen jouw zelfontwikkeling bevordert, maar ook leert om meer bewustzijn in jouw creëren te leggen en zo meer en meer het leven schept, dat jou zin geeft.

Leren van Petra

In 2012 mocht ik voor het directie duo van Yumanix workshops geven over strategische marketing en positionering. Het liep stroef en ik had er moeite mee om de goede aansluiting te vinden met hun visie. Petra en Wilma kwamen spontaan binnenlopen, zagen mij worstelen en hielpen mee om de sessie vlot te trekken, energie in te brengen en de spirit te verhogen.

De impact van radicaal jezelf zijn

Tijdens een kopje koffie om na te praten over de workshops concludeerden we, dat wij elkaar gedrieën zodanig aanvulden, dat we samen veel in werking zouden kunnen zetten. Het idee werd geboren om elkaar vaker te ontmoeten, om niets anders te doen dan helemaal onszelf zijn te oefenen. Na een aantal mindere jaren wilde ik mezelf graag vernieuwen, weer een groots doel en inspiratie vinden. Ik voelde, dat ik nog veel in me had, maar ik kon er niet bij en het zat vast. Mezelf zijn oefenen zou me kunnen helpen om oude patronen bloot te leggen en te begrijpen wat erom vroeg bevrijd te worden. De enige afspraak, die we maakten was: alles uitspreken wat er bij je opkomt. Niets achterhouden. Niet wachten tot een ander moment. Zwart en wit, blije ervaringen én dingen om je voor te schamen. Het is een intens gebeuren en vraagt in het driehoeksgesprek om openheid, kalmte en aandacht. Maar het voelt goed om je uit te spreken; de energie gaat ervan stromen. En het is zo waardevol dat je elkaar leert kennen zoals je bent. Het meest verrassende voor mij was, dat dingen die je anders niet snel zou zeggen toch de kern raken of een functie blijken te hebben in het gesprek. We hebben dit negen maanden lang bijna wekelijks geoefend.

Voor Petra leek dit als vanzelf te gaan, maar ik moest keihard werken. Het was alsof ik het grondwerk uit mijn volwassenwording weer helemaal opnieuw moest doen. Maar met Petra kon het niet anders dan dat ik mezelf was. Zij voelde het onmiddellijk wanneer ik alleen een mening ventileerde of over iemand of iets sprak in plaats van vanuit mezelf. Wanneer ik overdreef of me niet liet zien. Ze spiegelde dat meteen terug. Meestal herkende ik, met een zucht, wat ze bedoelde. Tegelijk gaf ze mij in onze omgang ook het goede voorbeeld door zelf te zijn wie ze is. Ik heb mij in het verleden zoveel laten aanleren, dat ik het niet meer kon onderscheiden van mijn natuurlijke gedrag. Ik vond en vind het juist daarom heel ontspannend om met mensen te zijn die gewoon zichzelf zijn, zonder toeters en bellen. Mede dankzij Petra heb ik veel meer oog gekregen voor mijn eigen, primaire reacties. Die soms onbeholpen leken, maar wel dingen voor ons alle drie expliciet bleken te  maken. Die vergezocht en abstract leken, maar in deze vrije ruimte juist tot waardevolle inzichten bleken te leiden. Deze periode met ons drietal heeft voor mij niet alleen bewustwording gebracht van wat er in mij leeft. Ik heb ook mezelf van binnenuit leren uiten. Door dit radicale zelfonderzoek – vanuit de wortels, oorspronkelijk, omvattend, grondig – ben ik in mijn sociale omgang meer toegankelijkheid geworden voor anderen.

Intuïtie, stromen, eerlijkheid

Intuïtie is voor mij het maken van een snelle keuze in het moment, op basis zowel verstand, gevoel, onderbuik als eerdere ervaringen. Het is iets, dat iedereen kan ontwikkelen. Hoe vaker en langer je oefent en van de uitkomsten leert, des te meer blijk je erop te kunnen vertrouwen. In haar radicale zoektocht, toonde Petra keer op keer, dat zij vertrouwde op haar intuïtie. Dat kwam ook terug in haar latere werk. Ze bekwaamde zich in opstellingen en ontwikkelde een vrije, creatieve manier van het gebruik hiervan om helderheid te geven bij een veelheid aan vraagstukken. In mijn opstartfase met lifemaps was ik een van haar klanten. Ik hoefde bij haar niet met een duidelijke vraag te komen. Ik vertelde gewoon wat mij bezighield en we gingen aan de slag. Zij voelt precies aan waar iets blokkeert – zij het in mij, in het energieveld of in het proces. Zij is open en direct. Ze is in staat om leegten en moeilijke situaties te laten zijn en letterlijk te wachten totdat er een opening komt. Zo leidt zij het proces in goede banen. Tot het moment, dat er voldoende inzichten zijn. Meestal met een grappig gevoel van ‘we zijn klaar voor vandaag’.

Het is haar kracht om te stromen. Zij voelt wanneer iets stroomt en wanneer het ook echt is. Zij is eerlijk over de realiteit van dat moment, of ik daar als klant nu op zit te wachten of niet. Petra’s zuiverheid was ook een motief voor mij om met haar te willen werken. Eerlijkheid – mijn waarheid spreken – is een van mijn kernwaarden. Ik wil niet anders dan eerlijk zijn, maar het was in de eerste helft van mijn leven moeilijk om dat in de praktijk toe te passen. Vaak kwam het neer op innerlijk marchanderen wat voor mij nog net wel en wat net niet meer door de beugel kon. Toen mijn werk successen begon af te werpen werd ik hier vrijer in. Ik mocht ervaren hoe eerlijkheid ook in het ondernemen vruchten afwerpt. Op basis van mijn ervaring in de jaren van de grootste (collectief ontwikkelde) successen mag ik zeggen, dat eerlijkheid – intelligent toegepast en met tact – op langere tijd juist een succesfactor is in business. Met haar zuiverheid, haar precisie hierin en haar commitment om dit altijd te leven, wist ik, dat de uitkomsten van de creatieopstellingen met Petra bevorderlijk zouden zijn voor mijn werk.

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close