skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Met de verzameling creëren symbolen kan aan leven of ondernemen thema’s een principe worden meegegeven, zodat uit de combinatie van beide als vanzelf volgende stappen naar voren komen. Een stap kan de actie inhouden om het principe toe te passen op andere thema’s, of een ontwikkelingsperspectief aangeven. Samen omvatten deze symbolen de essentiële principes van creëren. In de lifemap wordt hiermee meteen ervaring opgedaan. De informatieve symbolen voegen waarde toe aan het visuele beeld van de situatie of het vraagstuk op de poster. Het maken van een keus voor een bepaald symbool wordt werkelijk gevoeld. Dat maakt het werken met stickers en poster nog realistischer.

Uitleg creëren symbolen

  Betekenis
Je afstemmen op de steeds veranderende stroom van het leven. Het leven is één grote stroom van verandering (tao). Het universele creatieproces staat altijd ‘aan’; je hoeft je er alleen maar op af te stemmen. Dit geldt ook voor het leven in jezelf. De levenskracht kiest altijd de levensbevorderende weg, in samenspel met de levenscondities. Neem dus dagelijks een moment om je af te stemmen op wat je voelt én op je omgeving, zodat je optimaal gebruik maakt van de natuurlijke creatiestroom
De weg van de minste weerstand volgen. De energie, in het universum en in je leven, volgt de weg van de minste weerstand. Volg je de stroom, dan lopen je creaties soepeler en sneller. Accepteer en omarm alles wat je onderweg meemaakt en beweeg flexibel mee, dan hoef je niet te zwoegen. Natuurlijk kun je ervoor kiezen je te verzetten. Dan zul je omwegen maken, maar wellicht meer leren
Op elk moment voor het positieve kiezen. Er zijn ten diepste twee keuzerichtingen: liefde in alle varianten én angst in alle varianten. Door het positieve steeds te bevestigen en telkens opnieuw te kiezen voor liefde boven angst gaat jouw hele leven meer liefde en positiviteit ademen
In tegenstand de mogelijkheden zien. Scheppen in een dualistische wereld betekent, dat dag en nacht, op en neer, groei en teloorgang altijd samengaan. Accepteer dit én werk het uit door er bewust voor te kiezen om je te richten op de mogelijkheden, die er in die dualiteit verborgen liggen
Ballast wegwerken. Werk zoveel mogelijk ballast uit je verleden weg; dat is goed voor je gezondheid, welzijn en geluk. En, realiseer je dit: vanuit ballast scheppen geeft uitkomsten waarin die ballast terugkomt
Zonne- en schaduwkant integreren. Leer jezelf goed kennen – je zonne- én je schaduwkant. Integreer de schaduwkant in jouw leven; dit geeft evenwicht en realisme aan wat je schept
Waarheid delen. Stop met om de dingen heen te draaien en vertel jezelf en anderen wat jouw waarheid is; doe het tactvol. Dit geeft een krachtige energie mee aan alles wat je doet
Weten waar je bent. Wees je altijd bewust van jouw situatie – de plek waar je bent, de mensen, de historie, de context. Dit biedt een stevig fundament voor jouw keuzes; je creaties zullen beter wortelen
Van doen naar zijn. Ben je te veel aan het doen, dan focus jij je op een toekomst vanuit een jou die er nu nog niet is. Schep je vanuit je nu-hier-zo zijn, dan is je creatie stevig en krijgt deze al jouw reële kwaliteiten mee
In het hier en nu zijn. Veel mensen leven in gedachten altijd in het verleden (hoe deed ik dat de vorige keer, wat gebeurde er gisteren) of in de toekomst (wat wil ik morgen doen). Alleen in het moment van nu kun je iets vormgeven en realiseren. Oefen je dus om regelmatig je hoofd leeg te maken en je lichaam en emoties rustig. Alleen dat is al genoeg
Jouw overtuigingen worden werkelijkheid. Je maakt keuzes vanuit hoofd, hart en buikgevoel, maar het zijn vooral jouw innerlijke overtuigingen die er richting en impact aan meegeven. Word je dus bewust van je diepgewortelde overtuigingen. Vanuit die helderheid kun je keuzes maken die helemaal in lijn zijn met wie je bent en je levensmissie
Stel je open voor het potentieel. Omdat je alleen in elk nu-moment schept, is het belangrijk steeds open te staan voor wat er komt. De toekomst kent oneindig veel mogelijkheden. Met een open houding, zonder oordeel, heb je toegang tot het grote potentieel
Kies jouw levensdoelen. Kies en richt je steeds op jouw wezenlijke doelen; zet je er volledig voor in en zorg dat dit ook anderen dient. Benut je unieke talenten hiervoor. Dat geeft aan alles wat je nastreeft en waarnaar je verlangt een diepgaand vermogen mee
Geven is ook ontvangen. Oefen je dagelijks om te geven. De energie van het geven bevestigt het creatieproces en gaat ook door jou heen, zodat geven tegelijk ontvangen is. Beoefen daarbij dankbaarheid om dit nog te versterken
Neem verantwoordelijkheid. Het universum werkt met oorzaak en gevolg. Neem de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen leven – ook voor de invloed die jij van anderen en omstandigheden ervaart. Dan werk je krachtig en positief met het principe: wat je zaait zul je oogsten 
Afstand nemen. Ook al is je verlangen nog zo groot, iets willen forceren draagt niets bij. Hecht je ook niet te zeer aan wat je hebt opgebouwd. De natuur werkt in golven en cycli. Ben dus altijd bereid om los te laten, zodat je ruimte maakt voor het nieuwe. Gun elk ander mens die vrijheid ook. Leef zonder verwachtingen. Neem regelmatig afstand om jezelf hierin te observeren en scherp te houden
Diepe intentie, waarden en principes volgen. Zet er jouw diepe intentie op om jouw levensdoelen te gaan realiseren. Kies jouw kernwaarden en jouw principes hierbij. Volg deze op elk moment in de keuzes die je maakt. Vanuit dit perspectief ga je jouw levensdoelen daadwerkelijk verwezenlijken
De kracht van doorleefde visualisatie benutten. Visualiseer vaak je ideale leven, relaties en wereld. Kleur de beelden in vanuit jouw kernwaarden. Ontwikkel je verbeeldingskracht. Maak gevoelsbeelden, zodat het net is alsof je jezelf al in die toekomst bevindt. Zonder verwachtingen, zonder eraan te hechten. Dit geeft een enorme bekrachtiging mee aan je creaties
Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close