skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Niemand gebruikt het woord ‘levenswerk’ zomaar. Het is een aanduiding voor bijzonder werk dat iemand na aan het hart staat, waarbij hij/zij zich diep betrokken voelt. Levensmissie symbolen geven kenmerken van ‘levenswerk’ weer door middel van symbolen. Zijn de symbolen volgens de aanwijzingen bij thema’s op de poster geplakt, dan ontstaat een duidelijk beeld van wat uit het leven van diegene, die de lifemap maakt, in de bijzondere categorie ‘levenswerk’ valt. Hij/zij krijgt hiermee aanwijsbare voorbeelden uit het eigen leven, die informatie en inspiratie bieden voor belangrijke beslissingen in de toekomst. De symbolen voegen waarde toe aan het visuele beeld van de situatie of het vraagstuk op de poster. Het maken van een keus voor een bepaald symbool wordt werkelijk gevoeld. Dat maakt het werken met stickers en poster nog realistischer.

Uitleg levensmissie symbolen

  Betekenis

Helemaal jezelf zijn. Een door jou beïnvloede uitkomst, resultaat, gevolg, verandering of creatie… waarbij je een ervaring had die helemaal weerspiegelt wie jij bent in de kern, in je wezen 

Uitkomen voor waar jij voor staat. …waarbij je duidelijk bent uitgekomen waarvoor je staat in je leven en hebt laten zien aan de buitenwereld wie je bent; waarbij je bewust jouw overtuigingen gevolgd hebt in wat je ondernam
Zelf-overstijgend doel dienen. …waarbij je gekozen hebt voor een hoger doel, waarbij jouw eigenbelang op de achtergrond stond
Kernwaarden als leidraad. …waarbij jij jezelf door jouw kernwaarden hebt laten leiden
Ten dienste van de ander. …waarbij je ten dienste van de ander hebt gehandeld, ten behoeve van welzijn en geluk van anderen of het grotere geheel
De beste versie van jezelf zijn. …waarbij je hebt ervaren dat jij je diepste ik hebt gevolgd; het ik in jou dat het hoogst ontwikkeld is. Je kunt hier altijd mee in gesprek gaan door jezelf te vragen: wat zou de beste versie van mezelf nu doen?  
  Vervulling ervaren. …waarbij je een ervaring had die diep vervullend was, waarbij alles samenkwam, met een gevoel: dit is het, hierin ik ben op mijn bestemming, hierin voel ik me helemaal thuis
Diepe verbinding ervaren. …waarbij je in een relatie met een ander of anderen de ervaring had van diepe verbondenheid, die je ontroerde, in je hart raakte
De kracht van co-creatie ervaren. …waarbij je de enorme zin, het grote belang en bijzondere kracht hebt ervaren toen je samen iets opzette en samen aan iets werkte
Intense inspiratie ervaren. …waarbij je de ervaring had van diep geïnspireerd te zijn, zoals door de schoonheid van de natuur, of een spelend kind
Diepe verbinding met jouw plek/de aarde. …waarbij je jouw wortels, je roots, hebt ervaren; waarbij je verbondenheid hebt gevoeld met de plek waar je leeft/werkt/woont, waardoor je hier als vanzelf voor ging zorgen
Persoonlijke groei ervaren. …waarbij je bewust hebt ervaren dat je in een groeiproces zat, dat jij jezelf en je bewustzijn ontwikkelde
Passievuur in jezelf ervaren. …waarbij je een innerlijk vuur, jouw eigen passie hebt ervaren
Verbinding met het eeuwige. …waarbij je in contact was met een groter bewustzijn, je verbonden voelde met het Leven/Liefde/Al/God (of welke andere naam jij verkiest)
Loutering ervaren. …waarbij je grote moeilijkheden of ellende hebt ervaren en die hebt kunnen overstijgen, zodat er ruimte kwam voor meer liefde
Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close