skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Met lifemaps aan het werk

De lifemaps voor persoonlijke transformatie zijn klaar! 7 Jaar werkte ik eraan en zij waren voor mij tegelijk een spiegel. Ik hou van ondernemen en geleidelijk vormde zich een visie en plan om met Lifemaps.NL initiatieven te gaan ondernemen in het kader van intuïtief  zelfonderzoek. Ik vond mijn doelgroepen en mijn ideale werk.

Ervaringskennis

Het is nu 7 jaar geleden, dat de eerste lifemaps het licht zagen. Ik wist toen nog nauwelijks waarom ik ze maakte, voor wie ze waren en hoe ik ze de wereld in zou brengen. Ik had gewoon een sterke drang om mijn ervaringskennis naar buiten te brengen. Vooral de laatste 3 jaar heb ik intensief met de lifemaps gewerkt, in allerlei kringen, om ze goed af te stemmen op vraagstukken en doelgroepen. Veel mensen hebben mij advies gegeven en geholpen met hun feedback, waarvoor ik erg dankbaar ben. De creatieve en vormgevende fase is nu echt klaar, er liggen producten waar ik achter sta en ik ben ook blij, dat het me is gelukt om mijn ervaringskennis met scheppend leven en waarden-gericht ondernemen te verwerken in alle lifemaps. De basis van mijn nalatenschap is hiermee gelegd – een levensdoel, dat ik mij ooit heb gesteld.

Verbindingen leggen

25 Mensen werkten een dag lang aan een business model voor Lifemaps.NL, tijdens een WEconomy werkplaats (Nieuwe Business Modellen) in het Veerhuis, eind 2015. Anna Huisman van Inspiration at Work was er ook. Zij zet de lifemap bouwstenen al enkele jaren succesvol in om de onderstroom bij organisatieveranderingen zichtbaar te maken. Ik heb toen aangegeven met en voor haar business te willen ontwikkelen met lifemaps, bij UWV, waar ik gewerkt heb. Dat is gelukt. In 2017 heeft zij een mooie opdracht mogen doen voor UWV. De samenwerking met haar heeft me geïnspireerd om van co-creatie van lifemaps met coaches en trainers een belangrijk deel van mijn werk te maken.

Pas toen de lifemaps klaar waren, kreeg ik meer zicht op het werk wat ik ermee wil doen. Ik was al eerder door Petra Jungblut van Jungblut Creatie geïntroduceerd in de wereld van hoogbegaafdheid (& hoog-sensitiviteit). Dit heeft me essentiële dingen gebracht: een thuisgevoel – iets dat ik sinds mijn IBM tijd niet meer heb ervaren. Én het inzicht, dat ik graag een rol wil spelen om deze kleine, uiterst diverse doelgroep te stimuleren om hun talenten naar voren te halen, die expliciet te maken én die te laten zien in hun werk. Hierin ligt een groot potentieel aan ongekende, onbegrepen en niet ondersteunde talenten verborgen. Ik weet uit eigen ervaring hoe dit is. Zelfontwikkeling en ontplooiing van al die talenten kan in mijn visie op een bijzondere manier – met originaliteit, creativiteit, grote intelligentie, vooruitzien, helder voelen, … – bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Het grotere doel met mijn zelfonderzoek missie is namelijk om dit laatste te bevorderen. Mijn overtuiging is ook, dat de ingrijpende vernieuwing, die hiervoor nodig is, begint bij ieder mens als individu.  Afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij het organiseren van kleinschalige ontmoetingen voor hoogbegaafde ondernemers.

Ook met andere netwerken heb ik me vanuit Lifemaps.NL verbonden: met Werken in Netwerken vanwege de inzet voor een op nieuwe leest geschoeide arbeidsmarkt. En met het Spiritueel ondernemersnetwerk vanwege de aandacht voor bewustzijn, spiritualiteit en scheppend leven. Verder heb ik een thuisbasis gevonden voor het werken met lifemaps in het Veerhuis in Varik. Dat is een bronplek, waar ik me goed voel. Een plek met een traditie van bewustwording en transformatie, waar eenheid beoefend wordt. Een plek waar reflectie en ceremonie samengaan met ondernemen en waar het vanzelf spreekt, dat je bijdraagt aan een gezamenlijk hoger doel.

Mijn ideale werk vinden

Of ik nu in kleine groepen of met individuen werk, voor privé of voor coach en trainer, het verbaast me steeds weer hoe vervullend het is om met lifemaps iets voor anderen te kunnen betekenen. Maar… ik wil zelf ook helemaal dat type werk doen waar ik blij van word en waarin wat ik te bieden heb optimaal benut wordt. Tijdens het uitpuzzelen van mijn ideale werk met Lifemaps.NL, kwam ik erachter, dat het mij niet alleen om het breed verspreiden van lifemaps gaat, maar tegelijk dat dit dienstbaar is aan een bredere missie: het aanleren van zelfonderzoek bevorderen, op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. De betiteling: intuïtief zelfonderzoek kwam naar voren. Lifemaps – met eenvoudige posters en stickervellen – lijken op het oog een praktisch instrument. De reikwijdte en diepgang laat zich pas in het maken ervan ervaren. Lifemaps is maar een productnaam; deze betiteling werpt er meer licht op.

Iets dat eveneens pas aan het einde duidelijk werd is welke ondernemende formule hoort bij het business model van Lifemaps.NL en bij mij persoonlijk. Het werd: met lifemaps initiatieven ondernemen. Ik houd van het realiseren van succes en resultaten voor alle betrokkenen – dat ligt in mijn persoonlijke voorkeuren dus in de categorie: praktisch. In de categorie: wezenlijk hoort voor mij het doen opbloeien van liefde. Dat is mijn zieledoel waarmee ik mijn initiatieven en relaties wil doordrenken. Ik volg hierbij de Master Code: ‘Take care of self, other, place ánd planet’. Een praktische uitwerking hiervan is mijn voornemen om stap voor stap duurzaamheid, diversiteit en sociale betrokkenheid in te bouwen in Lifemaps.NL.

 

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close