skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Muren weg…. coming out

Heel apart om in deze fase van mijn leven iets te hebben aan/met hoogbegaafd zijn. Ik heb er nooit eerder over  geschreven.

Mijn (h)erkenning…

Afgelopen jaren werkte ik met veel andere mensen met lifemaps. Het werd me steeds duidelijker dat vooral slimme, snelle denkers, met een voorliefde voor structuur ertoe worden aangetrokken om er voor zichzelf en op hun eentje mee aan de slag te gaan. Voor veel anderen blijkt het een teveel aan informatie op te leveren of zij ervaren juist chaos in plaats van structuur. Elk van de coaches en trainers – mijn andere doelgroep – realiseert zich dit en ontwerpt eigen, unieke lifemaps (in co-creatie) voor hun specifieke klanten en vraagstukken.  Mijn streven is dat de lifemaps van betekenis zijn, dus dit alles is belangrijke informatie. Ik deed de online conscious marketing cursus van Brett Thomas . Via zijn vragen kwam ik tot de term ‘multitalenten’ als zijnde mijn doelgroep voor de doe-het-zelf lifemaps. Mensen aan wie ik hierover advies vroeg, formuleerden het anders. Zij zeiden: je zoekt mensen zoals jijzelf….

Een van hen nodigde me naar aanleiding hiervan uit om met lifemaps aanwezig te zijn op het evenement ‘Slim van start’ voor hoogbegaafde ondernemers.  Ik ging me natuurlijk inlezen, want het was nooit eerder een ‘thema’ voor mij. Het kwam eenmaal naar voren in relatie tot mijn zoon, maar hij noch wij als ouders vonden het toen iets om speciale aandacht aan te besteden. Een label krijgen helpt ook niet direct voor een tiener. Ik kwam veel kenmerken tegen die ik herkende: grote autonomie, ‘anders dan anderen zijn’,  met enkele unieke talenten. Wat ik vooral leuk vond aan het evenement was dat ik mezelf zo thuis voelde. Die ontwapenende combinatie tussen intelligentie en een zekere knulligheid of onbeholpenheid op andere gebieden…. Het voelde als een warm bad, toen ik hierover iets zei tijdens het evenement en iemand vanuit de zaal spontaan uitriep: welkom thuis!

Wat zijn dan die unieke talenten? In ieder geval realiserend vermogen, vanuit een grote drang naar ontwikkeling en vernieuwing. Dit is in mijn geval een samenstel van verworven kwaliteiten: aangeleerd door naar goede business consultants en sales lieden te kijken én aangeboren kwaliteiten zoals een goede intuïtie en invoelingsvermogen: het ‘vage’ talent om trends, mensen en situaties aan te kunnen voelen. Voor mij is een talent overigens niet alleen een persoonlijk geschenk, maar ook een verantwoordelijkheid. Een talent komt in mijn ogen met de bedoeling om dit in te zetten voor jezelf, anderen en de wereld.

De lastige kant van deze kwaliteiten was mijn gesproken communicatie. Al mijn jaren bij IBM was ‘communicatie’ een aandachtspunt bij mijn beoordeling. Ik raakte mensen vaak kwijt wanneer mijn verhaal weer eens alle kanten uitging en het lang duurde voordat ik tot het concrete punt kwam dat ik wilde bespreken. Ik kon ook vaak moeilijk uitleggen waarom ik zeker wist dat iets kans op succes had, of waarom de ene partij wel een goede partner zou zijn en de andere minder. Ik heb dit allemaal altijd erg lastig gevonden. Ik voelde mezelf van binnen juist helder en duidelijk.  Hoewel er  gebeurde wat ik voorzien had en mijn forecast dus te vertrouwen was, was ik voor mijn leidinggevenden niet gemakkelijk te begrijpen, laat staan aan te sturen. Onder de noemer: hoogbegaafdheid viel dit alles op zijn plek.

Ook had ik al snel gemerkt, dat ik niet iedereen direct kon meekrijgen met mijn strategisch en conceptueel denken, dus ik gebruikte vaak de behoeften en belangen van anderen/partijen als connectie en werkte met grotere doelen, die alle betrokkenen herkenden en die tegelijk iedereen met elkaar verbonden en richting gaven. Mijn grote overzicht is voor mijzelf een waar genoegen. Ik kijk graag naar het grotere geheel, zie hoe alles met elkaar samenhangt en dus ook hoe de delen in het geheel functioneren. Dit is overigens niet iets, dat alleen is aangeboren. Het is het grootste goed, dat de studie Biologie mij heeft opgeleverd.

Vanuit dit overzicht ben ik eigenlijk begonnen aan de lifemaps. Toen ik mijn boek Een reis door je leven in 3 vragen in 2008 aan een groep collega’s presenteerde werd meteen de vraag gesteld: wat kan ik hier nu mee? Ik begon dus met ideeën verzamelen. In 2010 zagen de eerste lifemaps het licht. Ik wist toen nog niet wat een bijzondere werking allebei de posters zouden hebben. Ik ontwierp de leven stickers – het leven omvat in 81 begrippen. Hoe is dat nou mogelijk vragen mensen. Maar…. van mijn kant uit bezien is dit gewoon wat er in mij zit. En lang niet altijd even handig omdat anderen de mogelijkheden hiervan niet vanzelf zien en ikzelf eigenlijk ook niet direct.

Er zit nog een boeiende kant aan. Ik werd me er tijdens het werken aan de lifemaps bewust van, dat ik dit deed om naar boven te halen wat er in mij zat, ook al wist ik pas wat dat was, wanneer het eenmaal het licht gezien had. Ik herkende in mezelf, dat ik een ‘maker’ ben om duidelijk te krijgen wat er in me leeft en dit expliciet te maken, zodat ik ermee kan werken. Deze ‘maker’ werkwijze levert voor mij steeds weer verrassingen op.  Zo kwam pas met het creëren van de laatste lifemaps (deze verschijnen eind juni 2017) voor mij letterlijk de ontvouwing – toen ik eindelijk na er 7 jaar aangewerkt te hebben mocht concluderen, dat ik ook de diepgang en de belevinsgwaarde die voor mijzelf nodig was erin kon terugvinden. Zodat ik eindelijk ook voor mijzelf kon zeggen, dat het lifemap raamwerk echt de moeite waard is voor wie ermee werkt en werkelijk goede succeskansen in zich draagt voor de onderneming Lifemaps.NL. Het is maar goed dat ik een groot zelfvertrouwen – en ego – heb – ik vind mezelf ten diepste geweldig – anders had ik dit nooit kunnen volhouden.

En tenslotte – last but not least – wat ik mijn ‘coming out’ noem – want van alles wat ik nu meemaak is dit het meest ingrijpende. Wie mijn eerste berichten heeft gelezen weet dat ik sinds mijn burn-out/bewustzijnsverruiming hoog-sensitief ben. Ik was het altijd al, weet ik met terugwerkende kracht, maar had stevige muren om me heen gebouwd, die mij afschermden. Sinds die weggebrand zijn voel ik alles in veelheid en intensiteit op me afkomen. Het is een grote klus om hiermee om te leren gaan – ben er nu al enkele jaren mee bezig – maar het begint nu een beetje te wennen…. Veel hoogbegaafden zijn ook hoog-sensitief.

 

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close