skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Verbinden met een grote droom

Werken met grote dromen

De bus toerde rond door de regio Arnhem-Nijmegen, langs vernieuwende projecten op gebied van duurzaamheid. Onderweg waren er presentaties. Henry Mentink stond voor in de bus en vertelde over zijn werk. Over het opzetten van het deel-auto bedrijf MyWheels, waar je ook je eigen auto kan inbrengen. Waar niet winstmaximalisatie centraal staat maar aan maatschappelijke doelen wordt gewerkt, zoals minder CO2-uitstoot en sociale verbondenheid. Later hoorde ik, dat hij zijn eigen huis had verkocht om samen met anderen het Veerhuis in Varik te kopen. Dat vond ik bijzonder; ik zou het niet snel aangaan om zonder eigen woonplek te zitten. Ik zocht hem op. Hij leidde me rond in het Veerhuis en liet zien hoe in het gebouw het oude en het nieuwe bij elkaar komen, verbonden door een brug – symbool voor de brug, die nodig is om van de oude naar de nieuwe economie te gaan. Hij neemt ook regelmatig met bezoekers de pont over de Waal om samen te ervaren hoe het is om het oude los te laten en het water op te gaan om uiteindelijk op de nieuwe plek aan de overkant aan te komen. Voor het  Veerhuis is de ambitie hoog: de nieuwe economie wereldwijd zichtbaar maken. Henry droomt grote dromen. Zo ziet hij voor zich hoe het Veerhuis deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van hubs dat verbonden wordt via de wereldwandeltocht voor eenheid. In de gezellige centrale ruimte, met een kopje koffie voor zich, sprak hij ook over de lokale invulling van deze dromen, met het Veerhuis als eerste Village Trade Center, een ontmoetingspunt voor mensen uit de buurt en een plek waar lokale producten worden aangeboden voor de gasten en workshoppers, die overal vandaan komen.

Kort voor onze ontmoeting had Henry mogen deelnemen aan de parallelle klimaattop voor leiders van inheemse volkeren. Zij hebben eindelijk een stem om met de wereld te delen hoe zij met elkaar samenleven en omgaan met de natuur. ‘We stand here as Voices for Mother Earth’ waren de woorden, waarmee deze conferentie afgesloten werd. ‘In our gathering we have experienced and acknowledged that WE ARE ALL ONE… All we have to do is remember, and unify in action.’ Hij zat ook dit rustig en onbekommerd te vertellen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.  Naar hem luisterend begon zich in mij een wereld af te tekenen waarin ik ook  graag wil leven. Mijn levensenergie bruiste gewoon, van binnen. Hij zette een zo wijds perspectief neer, dat de vergezichten voor mij dichterbij leken te komen. Ik voelde ook de moed, die het vraagt, om in het openbaar zo groot te dromen. Je creëert immers wel verwachtingen, in jezelf en bij anderen. Ik voelde het verlangen in me opkomen om  mee te dromen en mee te doen. Sommige mensen hebben een grote energie en gedrevenheid, die aansteekt, anderen werken met de kracht van de overtuiging. Henry laat de grote dromen voor zichzelf spreken. Je voelt alle ruimte om zelf aan te haken en alle ruimte om met je eigen dromen te komen.

Ik had hem horen vertellen over het groeiende aantal medestanders, over de vele vrijwilligers die hun tijd en energie schenken om de gastvrijheid vorm te geven. Over de partners van het Veerhuis met hun sociale en duurzame initiatieven. Hij is dus niet alleen een grote dromer, maar ook iemand die de beweging kan laten ontstaan waarbij mensen aanhaken. En hij heeft het geduld om stap voor stap te gaan en de projecten organisch te laten groeien zodat de grote doelen in zicht komen. Het is echt mooi om te zien hoe in het Veerhuis grote dromen en kleine beginnen op een natuurlijke manier bij elkaar komen. Er staan diverse boeiende interviews met Henry op de website van het Veerhuis. De interviewer van The Optimist vatte Henry’s werkwijze puntig samen en noemde het de Methode M van: Mooi , Meer, Miraculeus, Magische Momenten en Menselijk. Ik vind het een regelrechte aanrader om dit interview te lezen en de methode M toe te passen!

Aanhaken in het Veerhuis

Ik heb zelf mogen ervaren dat in mijn werk een droom uitkwam. Op zichzelf lag die veel dichter bij de grond: ik stelde mezelf ten doel om in een aanbesteding partijen bij elkaar en tot zaken te brengen om gezamenlijk met de overheid zelf de infrastructuur meer robuust en betrouwbaar te maken en vooral ook efficiënter, zodat gelden vrij zouden komen voor dienstverlening aan burgers. Het ging hierbij om een groot aantal miljoenen en een contract voor vele jaren. Ik was lang geleden bij IBM gaan werken omdat ik de rechterkant van de wereld – die van geld en macht – wilde ontdekken en wilde uitvinden of ik daar in een commerciële functie succesvol in kon zijn en tegelijk werk kon doen dat maatschappelijk bijdroeg. Mijn grote, maar stille droom in mijzelf was om te bewijzen dat het me zou lukken zowel de relationele en zakelijke condities te creëren om dit doel te behalen alsook er voor te zorgen dat de in mijn ogen essentiële waarden voor goed zaken doen door iedereen in ere werden gehouden: eerlijkheid en transparantie, iedereen is belangrijk, geven in balans met ontvangen, eigen belang gaat op in samen werken aan een groter doel, én rekening houden met wat voor de toekomst nodig is. Het was een fantastische ervaring om die dromen en doelen uiteindelijk verwezenlijkt te zien. Ik dacht toen, dat ik ‘er was’, maar wanneer ik terugkijk zie ik dat er na de gouden jaren een tijd kwam waarin de lijn voor mij langzaam naar beneden liep. Ik ging nog harder werken en kreeg een burn-out. Dat was moeilijk, maar heeft me veel gebracht. Ik ben bij nul begonnen met de vraag: wie ben ik en wat heb ik te brengen in het leven. Op het moment dat ik Henry sprak had ik antwoorden gevonden en durfde ik weer groot te dromen. Wat is er mooier dan mijn nieuwe dromen en werk meenemen naar het Veerhuis? Ik heb immers van alle kanten gezien en ervaren, dat het met de partners en medestanders mogelijk is om werkelijk grote dingen tot stand te brengen. In 2018 is het Veerhuis de aanlegplaats en thuisbasis voor mijn werk, dat in het teken staat van intuïtief zelfonderzoek bevorderen, met lifemaps. Ik vind het cruciaal om mensen te stimuleren zichzelf goed leren kennen. Zodat eenieder van zichzelf weet welke talenten hij/zij in huis heeft en en welk potentieel nog te ontvouwen is. Zodat we collectief de creatieve krachten ontwikkelen, die nodig zijn om nieuwe sociale en duurzame wegen te vinden om te ondernemen. In 2018 geef/gaf ik elk kwartaal een workshop onder de noemer: Samen op zelfonderzoek met lifemaps.

 

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close