skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Waarom ik hier nu ben

De afgelopen weken heb ik vakantie gehouden, in afwachting van de nieuwe foto’s van de lifemaps in de webwinkel. Me moe gevoeld van al het werk, dat ik hiervoor heb gedaan. Elke dag mijn gedachten wel even laten uitgaan naar de lifemaps, maar die wachten rustig totdat het zover is. Heel weinig gedaan en alleen datgene waar ik zin in had. Zoals een tochtje naar de kringloopwinkel om leuke spulletjes te kopen, uitgebreid de krant lezen, lekker eten en niet gehaast, maar kauwend op en genietend van elke hap, een lang persoonlijk gesprek dat nergens naar toe hoeft maar alleen gaat over aandacht voor elkaar. Bovendien gaf mijn maag me te kennen dat het nodig was om die rust nog te verdiepen en daar geef ik gehoor aan.

De waarom-vraag komt boven

Het viel me op, dat ik wel steeds voor beweging en geluid om me heen zorgde. Ik had kennelijk geen zin in stilte. Totdat ik bij het lezen van de krant zoveel problemen en verwarring zag, dat ik het besluit nam om het in en om mij heen stil te maken. Dat voelt urenlang niet gemakkelijk. Opeens komt daaruit de vraag naar voren: waarom ben ik hier? Mijn kritische geest vraagt meteen: wat wil je eigenlijk – kijk naar  deze vakantie: je bent niet bepaald bezig om iets voor de wereld te betekenen…..

Ik heb mezelf de waarom-vraag al vaker gesteld en daarbij ook antwoorden opgeschreven. Die heb ik doorgelezen, maar ze geven me voor vandaag niet het antwoord dat ik zoek. Laat ik proberen naar een antwoord te zoeken voor nu zonder naar ‘perfectie’ te streven – en – met behulp van de  boeken van Neale Donald Walsch (NDW). Zijn werk heeft de afgelopen jaren veel voor mij betekend.

Mijn angsten overwinnen

Zijn cursus Living from the Soul heeft me gesteund om in de eerste periode van mijn burn-out/ bewustzijnsverruiming door mijn angsten heen te gaan. Door mijn plotseling verhevigde lichamelijke en algehele gevoeligheid ervaar ik continu vele sensaties. En aan de hand daarvan kwam alles waar ik bang voor was om de beurt naar boven. Het is los daarvan al moeilijk genoeg om jezelf te overstijgen – zeker wanneer het om diep-aangrijpende angst gaat – ik vind het soms nog steeds zwaar. In de cursus vertelt NDW over de mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel, die je alle drie kunt ervaren. Hij maakt verschil tussen het systeem van de mind en het systeem van de ziel. Het denken maakt gebruik van wat in de hersenen is opgeslagen – over eerdere ervaringen en de gedachten en emoties daarbij. De ziel kan via de intuïtie en het gevoel putten uit al het weten en nieuwe wegen aandragen. Ik heb mezelf altijd als bezield ervaren, maar hiermee werd het concreet, net alsof losse elementen van inzicht opeens op elkaar klikten. Het continue bruisende gevoel in mijn hele lichaam en mijn hoogsensitiviteit kan ik nu benoemen als het leven in mij – mijn lokale ziel in dit leven op aarde. Ik zie dit zoals wat andere mensen soms het hogere zelf noemen. Het is voor mij de meest ontwikkelde versie van mezelf, die in verbinding staat met al het leven in de kosmos.

Ik begon te onderzoeken hoe ik met dit alles zo kon leven dat ik in balans was. In plaats van met mijn zorgen mee te gaan en te piekeren oefende ik me erin waar te nemen wat er waar voelbaar was en schreef het op. Ik stelde mijn geest open voor dit nieuwe bewustzijn en probeerde steeds weer tot rust te komen en te luisteren. Dit proces van waarnemen, onderzoeken en uitwerken doet mij dermate goed, dat ik de keus gemaakt heb om voortaan al mijn angsten en zorgen op een spirituele manier uit te werken.

Het eerste antwoord op de waarom vraag van afgelopen jaren was en is dus: om mijn angst te overwinnen en mijn zorgen los te laten, zodat ik me vrij voel om voluit te leven.  

Mijn existentiële angsten voor ziekte en dood zijn grotendeels tot rust gekomen – door er keer op keer weer doorheen te gaan en me voor te stellen wat het ergste was wat me zou kunnen overkomen en waarom dat voor mij zo erg was. Door het op te schrijven en bewust naar een spirituele weg te zoeken, in mijn boeken of op internet. Met mijn zorgen ben ik nog volop bezig. Ik was altijd al zeer alert en in mijn hoogsensitiviteit van nu slaat mijn alert systeem nog vaker aan. Met mijn aandacht ben ik geneigd dat te vergroten. En om het te kennen dien ik er toch ook in te gaan om te voelen en waar te nemen wat het is. Deze maand was dat de spanning op mijn maag. Op een avond liep ik te mediteren bij een mantra, met mijn handen op mijn bolle buik, en voelde ik verdriet opkomen. Ik kon het in relatie tot mijn maag niet direct plaatsen, dus pakte papier en pen om op onderzoek uit te gaan. Wanneer ik van alles heb opgetekend begin ik langzaam tot de kern te komen van wat er in mij speelt. Meestal is dat niet één ding maar een cluster van dingen. Centraal stond nu wel mijn angst om gekwetst te worden (in de liefde en in de samenwerking) en daarbij mijn terughoudendheid om mezelf open te stellen – waardoor ik de aandacht en liefde van anderen niet goed kan ontvangen. Mijn maag kon dit alles niet meer opnemen en zat vol stress. Natuurlijk liet ik ook naar mijn fysieke verschijnselen kijken – altijd zowel in reguliere als vanuit alternatieve hoek, zoals dit keer door Marianne van Leuveren, die werkt met het NES Health Systeem.

Het goddelijke in mij ontwikkelen

Ik geloofde al dat ik een bezield mens ben, maar door deze nieuwe life practice om alles spiritueel uit te werken krijg ik er veel meer gevoel bij. Mijn vergrote lichaamsbewustzijn helpt hierbij doordat ik zowel de schaduwkant (angst, zorgen, verdriet) als de zonnekant (geluk, dankbaarheid, aanvaarding) in mijn hele wezen voel. Heb ik een oude angst te pakken, dan kan ik messteken voelen in mijn hart. Voel ik me liefdevol en rustig, dan kan ik mij in alle cellen vervuld en gelukkig voelen, dag in dag uit bruist het leven krachtig door me heen.

Een natuurlijke volgende stap voor mij is om bewuster keuzes te maken waarbij mijn ziel de doorslaggevende stem heeft. Ik zette mijn denken en intuïtieve weten eerst tegenover elkaar en maakte onderscheid tussen mijn emoties en gevoelens. Ik merk, dat dit niet meer nodig  is. Ik geloof en weet, dat ik vanuit alle functies en delen van mijn wezen boodschappen kan ontvangen van mijn ziel.

In termen van de cursus betekent deze stap: om bewust de agenda van mijn ziel te gaan volgen. Wat zegt NDW hierover: ‘Beingness is the doorway to the soul’, dus: op zielsniveau gaat het om de zijnskwaliteit – om wie ik ten diepste ben, in een (elk) gegeven moment. Dus niet zozeer om mijn daden, resultaten of de betekenis van mijn werk, maar om welke kwaliteit – waarde – ik op een moment vertegenwoordig.

Wat ik mij hierbij voorstel is: wie ik ben op zijn liefdevolst, wie ik ben wanneer ik de waarheid spreek, wie ik ben wanneer ik wijsheid laat zien. Dus: wie ik ben wanneer ik de in mijn leven essentiële waarden leef. NDW zegt hierover: ‘Wij hebben allemaal iets van alle goddelijke kwaliteiten in ons. Het doel van het menselijk leven is om die tot uitdrukking te brengen en daarmee van dienst te zijn voor anderen, onszelf en de wereld’.  Ik zie het beeld voor me van een diamant met talloze vlakjes en zie mijn waarden schitteren als verschillende vlakjes van deze diamant.

Mijn tweede antwoord is dus: om het goddelijke in mij naar voren te halen, zodat ik van dienst kan zijn voor anderen, mijzelf en de wereld door steeds meer en vaker mijn diepste waarden te leven.

Ik had al jarenlang het besef van het belang van mijn diepste waarden. Had ook een aantal mensen geïnterviewd om hen hiernaar te vragen, veel gelezen over de ontwikkeling van waardesystemen en samen met anderen in salons van het Center for Human Emergence onderzocht wat ons ten diepste drijft. En natuurlijk had ik ook al waarde stickers gemaakt om in de lifemaps mee te werken. Nu is kennelijk de cirkel rond en kom ik bij de kern van mijn diepste wezen door mijn schaduwkant te integreren en het goddelijke in mij te ontwikkelen. De mantra die hier en ten diepste bij mij hoort is: ohm mane padme hum – behold the juwel in the lotus – zie de diamant in het hart van de lotusbloem.

 

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close