skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Zoekende zijn

Op mijn zoektocht naar vernieuwing kwam ik ook WIN tegen en ik werd lid. Het was frustrerend en inspirerend, maar het kwartje viel. In de workshops ‘Je geld en je leven’ geef ik nu mijn bijdrage – voor leden én niet-leden.

Zoekende zijn

De laatste jaren van mijn baan bij UWV ondervond ik steeds vaker dat ik niet goed paste in de cultuur. Ik loop warm voor een goede sociale zekerheid, maar dat staat niet gelijk aan het werken in een organisatie, die de regels uitvoert. Toen mijn baan verviel, kreeg ik de kans en de tijd om me te oriënteren op de toekomst. Ik had opnieuw uit te vinden wat ik wil en in me heb, ging talloze netwerkgesprekken aan, bezocht seminars en solliciteerde.  Toen kreeg ik een burn-out. Ik werd teruggeworpen op mezelf en het werd me duidelijk: ik zocht de vernieuwing buiten mij, terwijl ik eerst een weg te gaan had om mijzelf innerlijk te vernieuwen. Ik was er nog niet aan toe om daadwerkelijk iets te vinden: ik was zoekende.

Hoe merk je dat je zoekend bent? Om te beginnen kun je jezelf eens de vraag stellen: ben ik zoekend? Een nee is duidelijk. Het is maar goed dat niet iedereen zoekend is; dan zou de motor van de maatschappij een stuk langzamer draaien. Wat geeft je een indicatie dat je zoekend bent? Enkele voorbeelden. Je hebt behoefte om nieuwe mensen te ontmoeten – mensen, die elementen in zich dragen die je iets zeggen over wat jou trekt, in je zoektocht. Of je denkt vaak aan ander werk of een lange reis. Dan kun je op nieuwe plekken en manieren uitproberen of dít je dichter bij de ervaring brengt waarnaar je op zoek bent. Ook is het een teken wanneer je steeds weer kritisch bent op jezelf of gewoon over-kritisch over de hele linie. Je hebt geen geduld meer met jezelf. Je vergelijkt je steeds weer met anderen. Dat is een innerlijke discussie waarbij het oude en de kiemen van het nieuwe in jezelf de confrontatie met elkaar aangaan.

Mijn zoeken was een sterke innerlijke drang, die uit de diepte van mezelf naar boven kwam en zich niet liet wegstoppen. Een verlangen om toe te werken naar een samenleving, geleid vanuit waarden en in evenwicht met de natuur. Wanneer zo een drang uitreikt naar iets groters in jou, zoals de wereld van je dromen, dan is dat ook een aanwijzing dat je zoekende bent. Laat ik hier een relativering bij geven. Een goede vriendin zij me eens: voor mijn man is zijn motor hobby iets waarin hij zich spiritueel kan uitdrukken. Ieders verlangen is weer anders. Alleen jij weet op enig moment waar het voor jou in wezen om gaat. Wil je dit voor jezelf onderzoeken, let dan eens een tijd lang op je gedachten, gevoelens en impulsen. Het inzicht waarmee je jouw verlangen herkent, geeft een heldere ‘klik’ en de gevoelskwaliteit is dermate, dat ze je ontroert. Ken je jouw verlangen eenmaal, dan wordt je zoeken gerichter en het voelt prettiger.

Werken in netwerken: ontvangen en investeren

Nog voordat ik echt lid werd van WIN had ik Irmgard Bomers, de initiator van WIN, en de groep regionale trekkers, de Smaakmakers, al eens ontmoet. Ik had het genoegen te mogen faciliteren bij een dag waarop zij werkten aan doelen en plannen voor het volgende jaar. WIN staat voor een ondernemende manier van samenwerken in netwerken, vanuit idealisme en met realisme. Om vrije ruimte te maken voor een ontwikkeling  die voert van ieder voor zich werken, naar samenwerken, naar natuurlijk werken en samen nieuw werk creëren. De Smaakmakers houden in hun regio bijeenkomsten voor geïnteresseerden en zij nemen deel aan voorbeeldprojecten, zoals een huiskamer voor vluchtelingen én voor de buurt, duurzame energie delen voor tuinders, een plek voor jongeren in de arbeidsmarkt of vernieuwing van de zorg. Zoals ik ben gaan inzien is elk nieuw voorbeeldproject van belang, of het nu klein of groot is, succesvol of niet. Het geeft de deelnemers de mogelijkheid te experimenteren, beidt ervaring en inspiratie. Het heeft een uitstraling naar de omgeving en trekt anderen aan. De energie die je erin steekt, krijg je absoluut dubbel en dwars terug, ook al kan het even duren.

De Smaakmakers ontdekten in de praktijk de WIN versie van de 80:20 regel: zorg in je werk/leven op elk moment voor 20% ruimte voor vernieuwing. Zij formuleerden ook de 10 WIN principes en ontwikkelden een training waarin leden zich die eigen kunnen maken. De principes zien er eenvoudig uit. ‘Volg je hart’ of ‘maak het klein’ kan gelezen worden als een alledaagse aanmoediging, waar je snel overheen leest. Pas wanneer je ze voor jezelf en voor de groep gaat uitwerken en ze vertalen naar jouw werkpraktijk, gaan ze leven. De kracht in het werken met principes wordt nog groter wanneer je ervoor kiest om ze richtinggevend te maken voor alle keuzes en activiteiten. Dan ga je ervaren hoe ze vóór jou werken. WIN is nog steeds groeiend, met  dertigers, veertigers en vijftigers, maar ook met jongeren die net met hun opleiding klaar zijn. De leden komen uit verschillende culturen en landen van oorsprong.

Ik besloot naar een bijeenkomst van WIN in de regio Utrecht te gaan. Rond de tafel in een sfeervolle keuken zat een groepje gedreven mensen. Het check-in rondje  leerde, dat de trekkers druk (en betaald) aan het werk waren en daarnaast met allerlei initiatieven bezig. En dat er anderen waren, zoals ik, die net hun oude werk achter zich hadden gelaten of zich voorbereidden om voor zichzelf te beginnen. Na afloop was er een gevoel van nieuwsgierigheid: is dit het nu? En: wat is het dan? Van knulligheid om zo met een klein groepje een hele avond van gedachten wisselen over van alles en nog wat. Maar ik was onder de indruk van het vertrouwen van de trekkers. Hun uitspraak was: wij zijn nu drie jaar met WIN bezig, en nu pas valt alles op zijn plek. Enkele keukentafels later was er voor mijzelf nog steeds geen duidelijkheid. Ik merkte wel, dat mijn hersens kraakten om te begrijpen wat die mij brachten. Ik fietste terug naar huis en hoorde mezelf van binnen mopperen. Ik nam dat waar met een zucht. Toen kreeg ik het inzicht: frustratie is goed! Ik heb het nodig om in mezelf los te maken waar het bij mij om gaat. Hier en nu had ik te accepteren en te omarmen dat ik aan een keukentafel zat en ik precies en enkel dat mens was, dat veel in zich heeft, maar nog niet weet wat ze gaat doen, waar en met/voor wie. Voor mij bestond het vallen van het eerste kwartje eruit dat ik helemaal landde in mijn open en nog ongedefinieerde werk(loze)situatie. Dit lijkt niet veel, maar is essentieel: het maakte de weg vrij voor mijn bewuste, eerste stappen richting toekomst.

Mijn bijdrage: je geld en je leven

Mijn eerste bijdrage in WIN verband was het organiseren van kleinschalige middagen om met elkaar mee te denken over actuele vragen en uitdagingen in ieders onderneming of baan. Uit ervaring weet ik hoe het aangaan van een verbinding met mensen, in een gezamenlijke focus op een thema of activiteit, helpt om jezelf in beweging te houden. Ik vond het verrassend productief. Toch ging het zoekende gevoel in mij niet weg. Ondertussen had ik gestaag verder gewerkt aan de lifemaps. Terwijl ik ze creëerde, dienden ze voor mij tegelijk als spiegel van wat er innerlijk in mij leefde. Ik onderzocht mijn karakter, wat me drijft en tegenhoudt. Ik verdiepte me in mijn levensloop, loopbaan en verlangens om mijn levensmissie te vinden. Zo vond ik eindelijk mijn eigen verhaal. Kwartje 2 was gevallen. Ik slaakte dagenlang zuchten van opluchting. Ik voelde me blij en kon bijna niet geloven, dat ik op mijn bestemming was aangekomen. Alles klikte in elkaar. Opeens kon ik er beter over vertellen en schrijven. Het was halverwege 2017, dus er zat meer dan twee jaar tussen de twee kwartjes! Ik belde vol enthousiasme naar Irmgard. Zij feliciteerde me – en – in één adem voegde ze hieraan toe: ik zie dat vaak gebeuren binnen WIN. Je weet het pas wanneer je het weet. En eigenlijk pas vanaf dàt moment wordt concreet wat precies het werk en de projecten zijn, die voor jou geknipt zijn. Pas dan gaat ook het samenwerken stromen. Ook zij bevestigt hoe belangrijk het is om veel met anderen samen te doen, wanneer je zoekend bent. Anderen helpen jou om jezelf te zien.

Een bijdrage leveren voor WIN met lifemaps, dat is mijn werk en wens. Ik vroeg Irmgard  welke thema’s binnen WIN breed in de belangstelling staan. Geld verdienen, zei zij. Voor mij is geld  niet alleen een middel om bronnen voor je levensonderhoud te vinden en een kracht om je creaties mee te versterken. Geld is dermate een afspiegeling van je hele leven, dat het werkt als lens om meer inzicht uit jezelf te halen en als brandpunt voor focus om energie vrij te maken en richting te vinden voor jouw zoektocht. Ik heb er ervaring mee en voel me erin thuis. Ook tijdens mijn zoektocht kon ik er zodoende op vertrouwen, dat er voldoende geld was. Ik heb voor WIN vier, elkaar aanvullende zelfonderzoek workshops rond het thema geld ontworpen. Wanneer wij samen op zelfonderzoek gaan en kennis en ervaring delen, helpt dat onszelf én anderen verder. Iedereen is welkom.

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close