skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Zorgen voor de aarde

Natuurlijkheid

Mijn hele leven staat in het teken van de natuur en natuurlijkheid. Tenminste, zo heb ik het altijd gevoeld. Op de vraag: wat zijn jouw kernwoorden? zeg ik al sinds jaar en dag: liefde en de natuur. Maar in de 25 jaar, dat ik in het bedrijfsleven en voor de overheid werkte was ik toch vooral bezig met het ontwikkelen en nuttig maken van mijn talenten. Ik bleek aanleg te hebben voor wat business development wordt genoemd. Aan het werk bij IBM merkte ik, dat ik niet in het gemiddelde plaatje paste, maar ik kon toch mijn draai vinden. Na jaren had ik de juiste positie verworven, om de grootschalige dingen te doen, waar ik naar verlangde. Het bureaucratische systeem verbeteren, zodat gelden vrijkwamen voor waar het in de overheidsdienstverlening echt om gaat. Ik heb aan mooie resultaten mogen bijdragen, maar in de kern werd ik gedreven door de wens om te ervaren wat ik hierin zou kunnen bereiken en was dus bezig met mijn eigen agenda. Ook al wist ik dat de natuur steeds meer achteruit ging, ik leefde vrij bescheiden en vertrouwde op de collectieve wijsheid om hiervoor de goede dingen te doen. Toen kreeg ik een burn-out en en had mijn leven fundamenteel opnieuw op de rit te zetten. Angsten, hyper-sensitiviteit, allerlei onbekende verschijnselen. Moe, vaak alleen, thuis. Nu alle muren waren weggebrand en mijn door de jaren heen opgebouwde control mindset was gesneuveld, was ik ook wakker, en het deed me verdriet om over alle neergaande trends in natuur en klimaat te lezen, veroorzaakt door de mens. Om weer mijn weg te vinden, ging ik op zelfonderzoek; de diepte in om uit te vinden wie ik nu was en wilde zijn. Als titel en motto voor mijn nieuwe werk koos ik: naar een natuurlijke wereld. Helemaal jezelf zijn, levensmissie volgen, scheppend leven en bewust ondernemen, dat waren de thema’s, die ik uitwerkte, om weer een helder beeld van mezelf te krijgen. Lifemaps waren hiervoor mijn instrument. Langzamerhand landde ik in mijn hernieuwde zelf.

Geraakt door Damaris

Sinds die tijd kom ik regelmatig in het Veerhuis in Varik, om deel te nemen aan activiteiten en workshops te geven. Die avond ging het over het Deelgenootschap, een manier om samenwerking te organiseren in vertrouwen, met goede afspraken en een minimale juridische basis. Damaris Matthijsen is mede-vormgever van het Deelgenootschap, het Veerhuis in Varik en Economy Transformers. Ze vertelde, dat zij in haar werken voor ingrijpende economische en maatschappelijke vernieuwing een grondpatroon voor organisatieverandering heeft gevonden. Het is een patroon met zes sleutels, zes punten waarop radicale verandering plaatsvindt: zijnsvraag, relatie, eigendom, organisatie, waarde en Aarde. In de uitwisseling hierover maakte iemand een opmerking over de sleutel: aarde – in de zin van nutsobject voor de mens. Ik zag hoe Damaris hierdoor geraakt werd. Ze kreeg tranen in de ogen. Ik voelde onmiddellijk met haar mee. Waarom raakte dit ook mij diep? Een mens is niet zomaar tot tranen toe bewogen! Wat ik voelde was: ook zij heeft een grote liefde voor de natuur, voor de aarde. Het klinkt wat raar nu ik dit zo opschrijf, maar het zijn woorden die ik regelmatig in mezelf uitspreek: ik hou ongelooflijk veel van de aarde / de natuur.

Damaris schrijft Aarde, met hoofdletter. Zo voel ik het ook. In een tekst van Economy Transformers is krachtig beschreven wat er bedoeld wordt. ‘Deze sleutel geeft perspectief op de manier waarop we de Aarde, de basis voor ons bestaan, gebruiken. Zien we de Aarde als gebruiksvoorwerp of schenkt zij ons het leven waarvoor wij haar dankbaar zijn in de manier waarop wij onze productieprocessen inrichten en toewerken naar een no-waste economy. De Aarde spiegelt ons de werkelijkheid en laat ons het effect zien van onze activiteiten. Wat is er nu beschikbaar, met wat heb je het te doen, nu? Wat is jouw eco-systeem? We honoreren de natuurwetten die ons input geven op de invulling van de vijf overige sleutels; honoreren van cyclische processen zoals leven dood leven (wanneer is iets aan versterving toe?), natuurlijke groei, het belang van diversiteit en hoe groot kan je bedrijf eigenlijk zijn (natuurlijke grootte voor een organisme/ ecosysteem). Hoe ben je als persoon en als organisatie geaard, wat is je geaardheid? Wat zet je om?’. Ik moest dit meermaals lezen om goed tot me te laten doordringen wat er allemaal gezegd wordt.

Op de laatste plaats

Ik dacht vaak aan de tranen van Damaris, zonder nog precies te weten wat mijn eigen geraaktheid hierover betekende. Toen kreeg ik een tweede trigger, vanuit een heel andere hoek. Ik ging weer daten en had een boeiend gesprek met een landbouwer in Groningen over het telen van groenten en de problemen met niet-duurzame sojateelt. En over hem en mij, natuurlijk. Wat ik belangrijk vond? Natuur! Wat ik daar dan mee deed? Tja, erin genieten, tuinieren, lid zijn van verenigingen voor natuur en milieu, mijn voetafdruk op niveau middenmoot houden, … Waarom had ik hier geen bevredigend antwoord op? Waarom frustreerde me dit zeer? Ik besloot opnieuw op zelfonderzoek uit te gaan. Ik pakte de ansichtkaart erbij waarop mijn visie en missie voor de lifemaps staat afgebeeld. Daar zou toch zeker een antwoord in te vinden zijn. Een tijd lang keek ik er dagelijks naar en stelde mezelf de vraag: van welke wezenlijke thema’s ben ik me nog onvoldoende bewust? Wat ontbreekt er om het bereik van mijn bijdrage met lifemaps compleet te maken? Ik liet het visuele beeld voor zichzelf spreken. Harmonieus samenleven, de hele realiteit zien en zorgen voor de aarde, dat waren de drie nieuwe thema’s die naar voren kwamen.

Nu was de aarde / de natuur, voor mij voor het eerst expliciet en benoemd als deel van mijn werk. Ik werd hier enorm blij van en had zo ook de hoofdthema’s gevonden voor het ontwikkelen van nieuwe lifemaps. In het thema: samenleven was ik al aardig thuis, door het meedoen aan activiteiten in het Veerhuis en vanwege mijn jarenlange deelname in de kerngroep rond Integral City. De (hele) realiteit zien is in mijn werk altijd al belangrijk geweest. Maar bij zorgen voor de aarde had ik nog geen beeld, en ik begreep nog steeds niet het waarom achter mijn diepe emoties over de staat van de aarde. Ben als Bioloog opgeleid en natuurliefhebber van kleins af aan, maar van de grote thema’s die nu spelen heb ik nauwelijks verstand. Ik dook in de thema’s klimaatverandering en biodiversiteit. Na twee maanden zat ik tot de nok vol met frustraties. De feiten onder ogen zien kostte me heel veel moeite. Voor mij als hoog-sensitief mens betekent dit meteen: me totaal, ook fysiek, onwel voelen. Ik moest stoppen en gaan uitrusten.

Groot spanningsveld

Uitrusten, de tijd nemen om betekenis en plek te geven aan wat ik allemaal had onderzocht. Uitvinden hoe ik mijn levensreis en werk zou aanpassen om deze grote thema’s te incorporeren. Na veel van me af schrijven en maanden van weinig doen, was ik verbijsterd over wat ik vond: elke frustratie of emotie van de voorbije periode had bijgedragen aan een enorm fysiek voelbaar spanningsveld in mij. Tussen enerzijds het weten dat de grenzen van de draagkracht van de aarde nu in zicht zijn en anderzijds mijn eigen onbetekenend zijn, mijn voor mezelf leven, mijn levenswerk tot nu toe waarin ik vrijwel niets daadwerkelijk voor de aarde heb gedaan. Dat ook ik, ondanks mijn welwillendheid en goede intenties, de natuur al die tijd op de laatste plaats heb gezet. Ik was meegegaan in de idee van maakbaarheid. Ik had geloofd in het vermogen van bedrijven en overheden om tijdig oplossingen te vinden. Ik voelde me verdrietig, was teleurgesteld en schaamde me. Waarom had ik dit als talentvol mens en kritische denker niet eerder ingezien! Ik had mijn overtuigingen te heroverwegen, oude patronen onder ogen te zien, nieuwe keuzes te maken. Te accepteren dat ik, ondanks alles, eerder toch deed wat ik kon, met de wijsheid van dat moment. En dankbaar te zijn naar de anderen die al jarenlang wel een zichtbare bijdrage leveren. Dit moeilijke proces bracht mij eindelijk ook een antwoord op de waarom-vraag: kennelijk was de natuurlijkheid en draagkracht van de aarde nu zo belangrijk voor mij, dat ik bereid ben om alles uit de kast te halen om mijn bijdrage te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.

Sleutelthema's in de lifemaps
Sleutelthema’s in de lifemaps

Het blijft voor een individu gewoonweg niet te vatten om al die wereldkaarten te zien over de doorgaande vervuiling, achteruitgang van het aantal soorten, verdwijnen van steeds meer vierkante meters natuur, opwarming van de oceanen, de wisselvalliger en extremer weersomstandigheden over de hele wereld heen. Toch heb ik voor mezelf gekozen om hierin verder te gaan, zij het gedoseerd. Om lifemap scenario’s te ontwikkelen die kunnen helpen bij de bewustwording over klimaat en natuur. Waarmee je voor jezelf kunt uitvinden hoe jij je tot deze thema’s verhoudt, waarin je de innerlijke gids in zichzelf kunt vinden en hoe je een kompas voor jezelf kunt creëren. Ik heb zelf weer nieuwe stapjes gezet op gebied van duurzaamheid, in mijn persoonlijk leven en in Lifemaps.NL, en blijf dit doen. Ik heb in mijn oude motto de actie toegevoegd: kiezen voor transformatie naar een natuurlijke wereld. Hiervoor heb ik een nieuwe poster ontwikkeld, de wereldplek poster, en ga ik samen met anderen nieuwe lifemap scenario’s ontwikkelen om de visuele ondersteuning en procesmatige ondersteuning voor het zelfonderzoek te bieden. Ik merk daarbij behoefte te hebben aan een positieve visie voor een natuurlijke wereld. Om zodoende, ook nu de achteruitgang van de natuur nog niet is gestopt, opbouwend werk te kunnen doen. Aan die visie ga ik bouwen. De nieuwe missie die ik mezelf voor komende tijd heb gesteld wordt ook als de Master Code aangeduid: zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de aarde. Ik heb er een vraag bijgemaakt, die ik me steeds stel: hoe doe ik dat: zorgen voor alle vier, bij elke stap? Het is moeilijk om antwoorden op deze vraag te vinden. Ik heb een beginnetje gemaakt door regelmatig zwerfvuil op te halen in ons landelijke buurtje. Dan ben ik er daadwerkelijk mee bezig en ik weet van eerder, dat de ervaring nieuwe antwoorden geeft.

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close